Regnskapsføring

Hvilken type regnskapsføring skal jeg velge?

Når du skal velge hvilken type regnskapsføring du ønsker i din bedrift, så har du flere valgmuligheter. Du kan velge forskjellig grad av egenføring av regnskapet.

Om du ikke ønsker å føre regnskapet selv, kan du velge regnskapsfirma i forhold til dette, eller du kan velge en løsning hvor du selv fører bilagene på en nettbasert regnskapsføringsløsning som du selv har full kontroll over. Hvilken løsning du velger, er avhengige av flere kriterier. For eksempel vil det være en vurdering om deres bedrift ønsker å sitte med kompetanse innen regnskap, eller om dere ønsker at andre skal gjøre hele denne jobben for dere. Dette kan være en kostnadsvurdering, da det i mindre firmaer kan være dyrt å ha egen kompetanse på dette området, i forhold til å benytte et regnskapsbyrå til regnskapsføringen.

Men det er ikke bare økonomiske hensyn som avgjør om man ønsker å sitte på kompetansen selv. Kanskje ønsker man kun å ha eget personell innen de mest relevante områder, og det kan da være en vurdering å benytte regnskapsbyrå til hele regnskapsføringen. Små bedrifter hvor eier gjør mye av jobben selv og som kanskje er nyoppstartet, kan ha nytte av å føre regnskapet selv i et tilrettelagt online verktøy fra sitt regnskapsbyrå dersom man for eksempel ønsker å minimere utgifter inntil omsetningen er etablert.

Flere muligheter for regnskapsføring

I dag er det vanlig at regnskapsbyråer tilbyr flere løsninger for regnskapsføring for din bedrift. Den enkleste måten kan for de fleste være å be regnskapsbyrået stå for hele regnskapsføringen. På denne måten overlater man denne funksjonen til andre som har kunnskap på det respektive området og man kan selv konsentrere seg om det som er hovedfokus-område til bedriften. Alternativt kan man få tilgang til et online regnskapsprogram som gir bedriften mulighet til å føre regnskapet selv og generere de nødvendige rapporter på en rask og effektiv måte.

Man kan også finne løsninger som er en mellomting av disse to. Hos noen kan du få mulighet til å kjøre et lokalt verktøy i stedet for online, som kan være en fordel i noen bedrifter.

Føre regnskapet selv?

Større firmaer ønsker ofte å føre regnskapet selv. Man kan da, for eksempel, ha en løsning hvor regnskapsbyrået skal godkjenne regnskapsføringen slik at man er sikker på at man fører regnskapet i henhold til de siste reglene. I større firmaer har man ofte behov for en egen regnskapsavdeling da man har mange forespørsler og de ansatte har behov for direkte kontakt med regnskap for å levere reiseregninger og utlegg, og for forespørsler om lønn, etc. Likevel vil noen større selskaper også velge å ha et regnskapsbyrå som fører hele regnskapet. For å møte behovet til de ansatte, kan noen velge å ha en eller flere ansatte fra regnskapsbyrået onsite hele eller deler av tiden slik at de ansatte har tilgang til å stille spørsmål og komme med forespørsler.

Løsning i forhold til kompetanse i bedriften

Hvilket valg man ender opp med innen regnskapsføring vil vanligvis avhenge av hvilken kompetanse man har i bedriften. Hvis man har eller ønsker å ha regnskapskompetanse i bedriften, kan det være rimeligste løsning at man benytter en online løsning for å føre regnskapet selv. Man kan da velge i forhold til om man fører alt selv og benytter verktøyet for å generere alle nødvendige rapporter, eller om man ønsker at regnskapsbyrået skal ha en kontrollfunksjon for å sikre at føringen blir i henhold til gjeldende lover og regler. Valg av regnskapsbyrå og løsning for regnskapsføring er en viktig vurdering. Selv om man setter ut regnskapet, så er man selv ansvarlig for at regnskapet er ført i henhold til lover og regler, og at alle rapporter blir levert til rette instans.