facility management

Benytt facility management og fokuser på kjernevirksomheten

Når en bedrift ønsker å redusere kostnader, så er det flere steder man kan velge å kutte. Det stedet alle er enige om at det ikke er smart å redusere kostnader er i den delen av bedriften hvor kjernevirksomheten utføres og markedsføres.

Uten denne vil de fleste bedrifter ikke fungere. Man kan velge å effektivisere kjernevirksomheten, eller utvide, men denne delen av bedriften trenger man for å fortsette å ha kontroll over leveransen av tjenester. Der man har anledning til å gjøre endringer, er i alle tjenester i bedriften som er såkalte støttefunksjoner.

Her har mange bedrifter skjulte kostnader som man ikke får full kontroll over fordi mye av dem kan blandes med andre støttetjenester. Disse støttetjenestene kan man velge å sette ut til en annen bedrift slik at man ikke trenger å bruke mye ressurser på drift av dem, og man kan benytte seg av et og samme kontaktpunkt for alle.

Det er mange fordeler ved å velge en leverandør for facility management som tar over driften av støttetjenester i stedet for å benytte seg av flere leverandører for å håndtere enkelte av støttetjenestene.

Hvis man velger enkeltstående leverandører for hver tjeneste, så vil det bety at man vil få et større antall leverandører å forholde seg til, og man mottar separate fakturaer for disse hver måned. Prisen vil også bli noe høyere, da leverandørene har mer administrasjon knyttet til disse tjenestene enn de ville hatt hvis de hadde levert flere av disse tjenestene til din bedrift.

Likevel er det ikke bare fordeler ved å benytte en leverandør for facility management. Man kan oppleve at et problem med en leverandør kan forplante seg til flere tjenester hvis man kun benytter denne leverandøren for alle tjenestene, for eksempel i forhold til bemanning, men hvis man benytter flere leverandører, så kan man slippe unna med redusert leveranse fra en leverandør i samme situasjon.

Kjernevirksomhet er hovedfokus

Det er mange tjenester som ikke er en del av hovedfokusen for bedrifter. Når du for eksempel selger konsulenttjenester innen IT, så er det konsulenter og selgere som er ditt område, mens hvem som tilbyr mat i lunsjen eller hvem som vasker lokalet er mindre viktig for bedriften.

Det er likevel viktig at disse tjenestene blir utført slik at konsulentene kan jobbe i rene og sunne lokaler, og at de kan få seg en matbit i lunsjen.

Ledelsen i bedriften velger hvilken type løsning de benytter seg av. Konsulentene som benytter lokalene vil ikke ta stilling til om man benytter en leverandør for facility management eller en leverandør spesifikt for rengjøring av lokaler, men de fokuserer på at det er rent og at rengjøringen foregår på en måte som plager dem minst mulig.

Kantinedrift legges tydeligere merke til i de fleste virksomheter, så her er det viktig at kvaliteten ivaretas, men hvilken leverandør som leverer kjøttkakene er mindre viktig for konsulentene som står for kjernevirksomheten enn hvordan kjøttkakene smaker og hva de koster.

Kostnadsbesparelser

Reduksjon av kostnader og reduksjon av behov for å administrere alt annet enn kjernevirksomheten er ofte fokus i bedrifter når de ønsker å optimalisere overskuddet til bedriften. Dette er enda mer aktuelt i disse tider hvor mange bedrifter blir kjøpt opp for å dekke et internasjonalt marked, og da krever ofte oppkjøper en viss avkastning fra bedriften.

Ved hjelp av facility management kan en bedrift nyte godt av flere fordeler og det gir bedriften mulighet til å fokusere på kjernevirksomhet fremfor andre oppgaver og dermed også for å spare utgifter. Kostnadsbesparelser er viktig for alle bedrifter, men det er også viktig at besparelsene utføres på en måte som ikke skader trivselen i bedriften.

Mange har ikke fokus på denne delen av utfordringen når de kutter kostnader, og ender dermed med at trivselen faller og at ansatte forlater bedriften over tid.