Psykologer i Oslo

Psykologer i Oslo

Alle som bor og oppholder seg i Norge har rett til å få nødvendig psykisk helsehjelp. Dette er et godt tilbud som for mange kan være en avgjørende redning. Det er ikke uvanlig å tenke at man må ha store psykiske vansker dersom man skal oppsøke en psykolog, men dette stemmer overhodet ikke.

En psykolog kan være behjelpelig med alle slags problemer, uansett om de er store eller små. Uavhengig av omfanget på problemene man bærer på, vil det uansett være godt å ha noen å snakke med.

Dersom man tar valget om å ta kontakt med en psykolog, kan han eller hun hjelpe deg til å finne løsninger til det man sliter med, i tillegg til å hjelpe deg i en bedre retning, En psykolog skal ikke bare hjelpe deg med å løse problemene dine, men også lytte til det du har å si.

Psykologhjelp i Oslo

I Oslo kommune har alle innbyggere over 16 år krav til gratis og rask psykisk helsehjelp. Oslo kommune legger vekt på rask hjelp og man prøver å minimere ventetiden dersom man skal trenge psykisk helsehjelp.

Psykologhjelp i Oslo

Man trenger ikke legehenvisning for å få psykisk helsehjelp, men mange opplever det som positivt å gå gjennom fastlegen sin som første steg mot videre hjelp.

Fastlegen – første steg mot psykisk helsehjelp

I Norge har alle rett til nødvendig psykisk helsehjelp. Dersom man har behov for psykisk helsehjelp, kan man ta kontakt med fastlegen sin som første steg. Fastlegen kan hjelpe deg dersom man sliter med lette til moderate psykiske plager.

psykisk helsehjelp

Deretter vil fastlegen sammen med deg, ta en vurdering på om det nødvendig å henvise deg videre til en psykolog i Oslo.

Om du og fastlegen din blir enig om at du skal bli henvist videre, kan fastlegen din også hjelpe deg med å komme i kontakt med en psykolog eller en annen psykisk helsetjeneste som tilbys i kommunen du bor i.

Hvem egner seg?

For mange kan det være vanskelig å ta valget om man skal ta kontakt med en psykolog eller ikke. Mange sitter med tanken om at man må være alvorlig psykisk syk dersom man har behov for psykolog, men dette er helt feil.

En psykolog kan hjelpe til med alt fra store psykiske problemer til lettere og mindre plager. I de aller fleste tilfeller vil det å snakke med en psykolog, være en god opplevelse. Mange som velger å få profesjonell psykisk helsehjelp ser på dette nødvendig for å forbedre livskvaliteten sin.

psykisk syk

Det er utrolig mange nordmenn som sliter med psykiske vansker, eksempler på slike vansker kan være depresjon, angst, ensomhet og lignende. Mange sliter med depressive tanker, og da kan en psykolog hjelpe deg til å se lyset i enden av tunnelen.

Arbeidet til en psykolog

Som nevnt over, kan en psykolog være behjelpelig med alt fra lette hverdagsproblemer til større og mer alvorlige psykiske vansker. Som pasient samarbeider man med psykologen sin om å finne en løsning til de eventuelle problemene man har. Ofte kan det å snakke med noen som lytter være veldig positivt i seg selv.

Arbeidet til en psykolog

En psykolog i Oslo vil også hjelpe deg til å få orden i tanker og følelser og i tillegg lære deg hvordan man kan håndtere sterke følelser, frustrasjon og irritasjon. Mange opplever at livet plutselig blir snudd på hodet, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere kjipe og vanskelige situasjoner. Da kan det være fint å ta kontakt med en psykolog som kan hjelpe deg på veien.

Ærlighet & tillit

Man trenger ikke å møte forberedt når man skal møte en psykolog. Det som derimot er en avgjørende faktor for at denne typen samarbeid skal gi resultater, er at det bygges opp en tillitt mellom psykolog og pasient.

psykolog

For å skape denne tillitten er det viktig at man både er ærlig mot psykologen sin, og mot seg selv. Man skal ikke være redd for å dele tanker og følelser når man er hos psykologen sin.

 Alle psykologer har taushetsplikt

Alle leger og psykologer har en taushetsplikt som de må følge. Dette gjør det lettere for pasienter å være ærlige med psykologen sin, og man kan være helt trygg på at det man deler ikke blir delt videre.

taushetsplikt

En psykolog kan kun avvikes fra taushetsplikten sin dersom det er fare for ditt eller noen andre sitt liv. Dersom en psykolog får informasjon som tilsier at et liv er i fare, har han/hun meldeplikt. Meldeplikten går ut på at psykologen er nødt til å melde i fra til enten barnevern eller politi.