Bildeler

Priser på bildeler konkurrerer med det europeiske markedet

Når bildeler på nett er blitt tilgjengelig for alle og mange benytter seg av denne løsningen, så fører dette til at markedet raskt vokser da man kan tilby varene sine over hele Europa uten at dette vesentlig endrer driftskostnadene.

Ikke bare får man fordelene med at det er flere potensielle kunder og dermed flere leverandører, men EU ønsker også at dette skal bli et større marked og man har derfor tilrettelagt markedet ytterligere slik at man skal få fordel av konkurransefaktorene. Et større marked betyr stor gevinst for en nettbutikk med mindre margin, og man kan også tilby varene til flere land uten kostnadsøkning. Resultatet blir da at forbrukerne får bedre priser når de kjøper bildeler på nett.

Men man får ikke bare fordeler med et voksende marked. Man kan også oppleve faktorer som kan gjøre hverdagen vanskeligere for forbrukerne. Eksempler på dette er leverandører som tilbyr bildeler på nett som ikke holder mål. Over tid vil det dukke opp informasjon om disse slik at man kan unngå å velge en leverandør som tilbyr bildeler av dårlig kvalitet, men det er likevel mulig at man kommer over en av disse useriøse aktørene. For å hjelpe forbrukerne, så innføres det standarder som viser om bildelene er av samme eller bedre kvalitet slik at man har mulighet til å bedømme dette før man kjøper delene.

Lavere driftskostnader med bildeler på nett

Nettbutikker har generelt lavere kostnader ved å tilby sine varer enn man har i tradisjonelle fysiske butikker. Grunnen til dette er at færre ansatte kan håndtere et større antall forbrukere, i tillegg til at man slipper utstillingslokale og lagringsplass i samme grad som man ville gjort i en fysisk butikk. Man kan også levere til flere land med tilnærmet samme driftsutgifter. Man vil måtte øke utgiftene noe, men ikke på langt nær så mye som fysiske butikker må for å tilby sine varer i et annet land.

EU tilrettelegger for konkurranse

Når man kan nå flere kunder, så betyr dette at dette markedet blir interessant for flere aktører. I seg selv betyr dette økt konkurranse og bedre priser. Men i tillegg til dette ønsker EU at det skal være konkurranse i disse markedene for å etablere flere kilder for arbeidsplasser. Man har for eksempel innført regler som sier at man ikke kan frata kunder garanti på biler selv om man bruker uoriginale deler. I tillegg må bilprodusenter også akseptere at service utføres på andre verksteder enn merkeverkstedet. Dette er en viktig faktor for at man skal få reell konkurranse for salg av billige bildeler på nett.

Større marked betyr mer konkurranse

Med nettbutikker kan man nå et større marked enn man kan med fysiske butikker.

Billige bildeler

Man behøver ikke begrense salget til kunder med nærhet til butikklokalet, men kan levere varer hvor som helst i Europa, eller i hele verden, om man ønsker det. Dette åpner for mer konkurranse enn det som er mulig med fysiske butikker. Man kan tjene mer med mindre marginer, og derfor er det også interessant for nye aktører å komme inn på markedet. Dette gjør at prisene blir lavere for forbrukerne.

Ulemper med større marked

Man har ikke bare fordeler med et større marked og økt konkurranse. Dette vil også gjøre at noen useriøse aktører tiltrekkes til markedet. Noen velger å selge bildeler av dårlig kvalitet. Derfor er det også oppstått standarder som bekrefter om bildeler som selges er av like god eller bedre kvalitet enn originaldelene. På denne måten skal det være enklere for forbrukerne å velge de rette delene til sin bil. I noen tilfeller ønsker man bedre deler enn de som er originale. Originale deler er tilpasset kvalitet i forhold til fleksibilitet og pris. Det kan derfor være en fordel i noen tilfeller med deler som er bedre enn originaldeler i spesifikke situasjoner.