nettapotek

Hvem bruker nettbutikker og apotek på nett?

Man skal ikke mange årene tilbake i tid før det var kun et fåtall nysgjerrige personer som benyttet seg av tjenester på nett, og mange var fortsatt skeptiske til å benytte seg av nettbutikker når de dukket opp.

De første nettbutikkene ble i hovedsak brukt av IT-interesserte og personer som var nysgjerrige på denne måten å handle på. Når kredittkort innførte ekstra sikkerhet for forbrukerne, så økte gradvis bruken av nettbutikker for generelle forbrukere.

Dagens generasjon med unge har vokst opp med at nettbutikker og nettjenester var måten man handlet på eller utførte forskjellige tjenester. Mange av de eldste i samfunnet som ikke hadde et naturlig forhold til datamaskiner i arbeidslivet eller privat ønsker fortsatt ikke å benytte internett for å utføre forskjellige tjenester eller for å kjøpe noe.

Derfor vil man fortsatt finne gamle tjenester hos banker, for eksempel, som brevgiro. Personer som ikke ønsker å benytte seg av internett for å betale regninger, betaler gjerne en god del gebyrer for å fortsatt kunne benytte seg av denne typen tjenester.

Mellom disse to aldersgruppene finnes mange som har vokst opp sammen med utviklingen av datamaskiner og internett, men man har ikke benyttet seg av dette med mindre man har hat en grunn til det gjennom jobb, skole eller at man har hatt en egen interesse privat. For denne aldersgruppen har man ofte hatt behov for PC på jobben, og de som har kjennskap til PC og internett gjennom jobb har hatt lettere for å benytte seg av nettbutikker eller apotek på nett.

Den store veksten hos alle dem som ikke benyttet PC-er hjemme eller på jobben for bruk av nettbaserte løsninger kom med bedre mobilnett og smarttelefoner. I dag er det enkelt for alle å komme på nett uten at man trenger annet enn telefonen sin, og da har interessen vokst raskt.

Brukshistorie av nettjenester

I Norge forstod man at internett var noe som ville fortsette å vokse utover 1990-tallet. De fleste bedrifter ønsket å ha en nettside og ga en ansatt som allerede hadde altfor mye annet å gjøre i ansvar å oppdatere sidene. Den økte bruken kom ikke så raskt som bedriftene trodde, og mange neglisjerte nettsidene sine slik at de ble stående uten å bli oppdatert.

På 2000-tallet endret dette seg og flere og flere etablerte nettbutikker mens de fleste hadde nettsider med responsivt webdesign som de nå benyttet aktivt for å tilby bedre informasjon enn konkurrentene.

Utviklingen skjedde raskt, og når neste tiår stod for døren, så hadde bruken snudd til at de fleste nå handlet på nett og benyttet nettjenester. Fysiske butikker og bedrifter som ikke var på nett fikk problemer med å henge med hvis de ikke etablerte seg på nett. Alle bransjer etablerte seg på nett så langt det var mulig, og til manges store glede fikk man også apoteker på nett.

Nettbutikker og apotek på nett gir nye muligheter

Mange har tidligere slitt med å planlegge alle nødvendige gjøremål rundt fulltids jobb og familie. Mange fysiske butikker og kontorer hadde åpningstider som passet dårlig i forhold til jobb og henting/levering av barn i barnehager. På grunn av dette fikk man ikke alltid gjort det man trengte når man trengte det. Selv om for eksempel noen apoteker hadde utvidede åpningstider, så kunne det bety at man måtte reise lange omveier for å få tak i medisiner og annet nødvendig når man trengte det. Med nettbutikker og apotek på nett, så kan man i dag sette seg ned i ro og fred når man har tid og bestille det man skal ha for levering hjem eller til nærmeste postkontor.

Ikke alltid praktisk med fysiske butikker

Mange typer fysiske butikker kunne enten være lite tilgjengelige av geografiske grunner og åpningstider skapte utfordringer for mange. På grunn av dette merker man i dag stor konkurranse fra nettbutikker og apotek på nett.