Lånet ditt sparer deg for skatt

Du kan trekke fra lån i skatt som fradrag. Slik får du fradrag for lånet ditt.

Får du alle fradrag du har krav på, når du betaler skatt? Mange synes at reglene for skattefradrag er kompliserte og vanskelige, men du kan spare mye på å få alle fradrag.

Fradrag for lån

De aller fleste har lån, og har mulighet for å trekke fra deler av dett over skatten. Vanligvis får du fradrag for alle renter du betaler i løpet av inntektsåret. I selvangivelsen din fører du inn renter i post 3.3.1.Posten bør være forhåndsutfylt med alle renter og fradragsberettigede kostnader du har betalt til banken. Du skal selv huske å føre opp private lån og renter. Husk å sjekke at forhåndsutfyllingen stemmer. Vil eller kan du ikke fylle ut selvangivelsen elektronisk, skal du be om å få den på papir.

Lån på dagen

I forbindelse med lån kan du få fradrag for omkostninger ved låneopptak, inkludert etableringsgebyr. Du kan få fradrag for finansieringsomkostninger hvis du refinansierer lånene dine for å få lavere rente. Dette inkluderer også kostnader til takstmann.

Gebyrer til boliggjeld som er tilknyttet betaling av fellesgjeld med individuell nedbetalingsgjeld kan også trekkes fra – dette er relevant om du bor i boligsameie.

Både renter på lån fra arbeidsgivere, lån på dagen og renter på private lån fra familiemedlemmer, gir fradrag.

Forsinkelsesrenter, som du har betalt kan også trekkes fra. Forsinkelsesrenter kalles også morarente. Renter og omkostninger ved kredittkjøp kan trekkes fra – både fra kredittkort og kredittavtaler. Du kan også trekke fra renter på lån i utlandet.

Du må kunne sende inn dokumentasjon på alle beløpene du utfyller, siden skatteetaten kan be om at du sender inn dette inn.

Du får ikke rentefradrag for forfalte, men ubetalte renter. Du kan få fradrag for renter i det året du betalere dem, uansett når de forfalt. Inkassogebyr og andre omkostninger ved inkasso kan ikke trekkes fra. Det kan heller ikke rentetillegg på restskatt.

Har du delt lån med samboer eller ektefelle, må dere fordele fradraget mellom dere i selvangivelsen. Begge parter kan ikke fullt fradrag for ett felleslån.

Du kan få skattefradrag for mye mere enn bare lånene dine. For alle fradrag, se skatteetatens nettside. Alle fradrag er ikke fylt inn på forhånd, slik at du selv må sjekke selvangivelsen for å få fradragene du har rett til. Selvangivelsen skal fylles ut elektronisk. Dette kan du få hjelp til på skatteetatens nettside.